دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 5-156 
1. تجزیه‌وتحلیل عملیات آزادسازی سوسنگرد مبتنی بر اصول جنگ

صفحه 5-34

علیرضا نریمانی؛ محمد صادق سنایی زاده


2. تجزیه‌ و تحلیل عملیات بازی دراز مبتنی بر اصول جنگ

صفحه 35-67

پرویز ضیغمی‌نژاد؛ محمدحسین حجتی‌نیا


3. بررسی عوامل موفقیت در عملیات ثامن‌الائمه

صفحه 68-99

داود آذر؛ محمد آزاد بیانی


4. تجزیه‌وتحلیل عملیات طریق‌القدس

صفحه 100-139

حاتم سیفی؛ محمدرضا محمدی تودشکی