بررسی نسل جدید مواد روان‌گردان و سلاح‌های غیر کشنده ‌شیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین (ع)، اصفهان، ایران.

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

چکیده

همچنین استفاده از مواد روان‌گردان جدید نظیر کانابینوئیدهای سنتزی، کاتینون‌های سنتزی، کتامین، فن‌اتیل‌آمین‌ها و پی پیرازین‌ها که جزء داروهای آرام‌بخش و بی‌هوش کننده محسوب شده و با ساختار شیمیایی جدید و مراحل تولید متنوع سنتز می‌شوند و تحت کنترل کنوانسیون‌های بینالمللی نمی‌باشد، جهت ایجاد حالت سرخوشی و افزایش توان رزم در بین نیروهای تکفیری مورداستفاده قرار گرفته است. نوعی دیگر از استفاده تروریستی از مواد روان‌گردان که بیشتر بر روی هوشیاری افراد اثر گذاشته، سلاح‌های غیر کشنده ‌شیمیایی می‌باشند که در کارکرد سیستم عصبی مرکزی تأثیر گذاشته و درک، شناخت، هوشیاری، خلق‌وخو و آرامش فرد را دچار اختلال می‌کنند. این سلاح‌ها باید بدون خطر مرگ، در غلظت‌های چندین مرتبه بالاتر از دوز مؤثر، قادر به ایجاد تأثیر و اختلال در فعالیت سیستم عصبی مرکزی باشند. ترکیبی ازنقطه‌نظر نظامی کاربرد دارد که فاصله بین دوز مؤثر و دوز کشنده‌اش خیلی زیاد باشد تا منجر به اوردوز و از بین رفتن افراد نشود و از راه‌های مختلف زیر جلدی، عضلانی و مخصوصاً استنشاقی قابل‌استفاده باشد، تأثیر آن سریع بوده و در افراد با وزن و سن یکسان، تأثیر مشابه داشته باشد. در این مقاله مشخصات و ویژگی‌های این مواد، روش‌های سنتز، شناخت اثرات فنی و تاکتیکی ناشی از مصرف در میدان نبرد و درنهایت روش‌های مقابله با اثرات آن‌ها موردبررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها