بررسی عوامل موفقیت در عملیات ثامن‌الائمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.

چکیده

عملیات ثامن‌الائمه (ع) علاوه بر اینکه باعث شکست محاصره آبادان شد، چشم‌انداز جدیدی درباره نوع عملیات‌های نظامی برای مقابله با ارتش عراق پیش چشم فرماندهان نظامی قرارداد. همچنین این عملیات، تجربه موفقی از همکاری ارتش و سپاه برای اجرای عملیات مشترک بود. نویسندگان با توصیف و تحلیل وقایع روزهای اجرای عملیات ثامن‌الائمه (ع) کوشیده‌اند به‌طور جامع عوامل موفقیت نیروهای نظامی کشورمان بر ارتش عراق را در جریان این عملیات موردبررسی قرار دهند. در این مقاله تلاش شده است به میزان تأثیر عوامل مؤثر در موفقیت این عملیات پرداخته شود که این عوامل به چه میزان در موفقیت عملیات ثامن‌الائمه تأثیرگذار بوده‌اند، جامعه آماری 30 نفر از کسانی که در این عملیات شرکت داشته و یا مطالعات عمیقی داشته‌اند و با استفاده از منابع و اسناد معتبر، مصاحبه و پرسشنامه، با رویکرد تحلیلی موردبررسی قرارگرفته شده است. نتایج به‌دست‌آمده از جدول بخش کمی و تحلیل کیفی حاکی از تأثیر بسیار بالای نیروی انسانی، اصول جنگ و تجهیزات نیروها در موفقیت عملیات ثامن‌الائمه در سطح معنی­ داری می ­باشد.

کلیدواژه‌ها