تحلیلی بر تاکتیک‌ها و راهبردهای نوین در صحنه جنگ شهری سوریه (از سال 2011 الی 2017 م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران

چکیده

رشد گروه‌های جهادی و تکفیری در کشورهای منطقه غرب آسیا از سال 2011 م نشانگر فصل جدید در ترتیبات امنیتی منطقه بوده است. گروه‌ها نوظهور بنیادگرای اسلامی برای ارتقاء توان رزمی خود با اتخاذ راهبردهای جنگ نامتقارن و نامنظم در تقابل با ارتش‌های کلاسیک و منظم کشورهای هدف تاکتیک‌ها و راهبردهای جنگ در مناطق و سکونت‌گاه‌های شهری را در پیش گرفتند. حاصل اتخاذ این راهبرد خطرناک خرابی گسترده شهرها، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت‌ها و ملت‌ها، آوارگی مردم، جابجایی جمعیت و موج گسترده مهاجرت بوده است. با تجزیه‌وتحلیل اسنادی صورت گرفته در این تحقیق مشخص شد تاکتیک‌ها و راهبردهای جنگ شهری پیاده شده از سوی گروه‌های تروریستی- تکفیری و  ارتش سوریه در صحنه عملیات سوریه تفاوت‌های معناداری با جنگ‌ها شهری دوران معاصر داشته است. در محیط‌های شهری، استفاده از تاکتیک هراس برای بی‌دفاع نمودن شهرها، اتخاذ راهبرد جنگ شبکه‌ای، راهبردهای نوین جنگ ترکیبی، راهبردهای جنگ برق‌آسا، جنگ تونل‌ها و... نمود بیشتری پیدا کرده بود و این مسئله موجب پیچیدگی صحنه نبرد در شهرهای اشغال‌شده را موجب شده بود. بر همین اساس، بر مبنای تجزیه‌وتحلیل‌های نظری و میدانی از ماهیت جنگ‌های شهری در منطقه، سناریوسازی برای مقابله با تهدیدات مشابه در مناطق شهری کشور از اهم برنامه‌های امنیتی نیروهای مسلح است که بر اساس آن پیش‌بینی‌ها و طرح‌های جدید در حوزه جنگ و دفاع شهری را از طریق سازمان‌دهی رزم، تغییر طرح‌های رزمی، تشکیل یگان‌های واکنش‌ سریع، انجام رزمایش‌ها، تحول تسلیحات و تجهیزات و... باید در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 • الف- منابع فارسی

  • لوئیزا دیمارکو، 1392. جهنم واقعی، جنگ شهری از استالینگراد تا عراق، ترجمه: سیّدعلی موسوی، انتشارات نسل روشن.
  • لوئیزا دیمارکو، 1395. خارج از کوهستان، سیّدعلی موسوی، انتشارات نسل روشن.
  • هلاکویی، 1396. تاکتیک دفاعی و جنگ درون‌شهری داعش، منتشرشده در سایت https://www.asasnews.com

  ب – منابع انگلیسی

  • c. Michael, 2001. Military Operations on Urban Terrain, Strategic Studies Institute, Association of U.S Army.
  • US Marine Corps, 2016. Military Operations on Urbanized Terrains (MOUT), Department of The Navy Headquarters United State Marine Corp.

  ب – منابع اینترنتی

  • https://www.aparat.com/result/
  • https://www.asasnews.com
  • http://www.bbc.com/persian/world-43416641
  • http://www. didban.ir/fa/news-details.
  • https://www. en.wikipedia.org/wiki/Urban_warfare.
  • https://www.farsnews.com/news
  • https://www.mehrnews.com/news
  • http://www.military.ir/forums/topic