تعداد مقالات: 35

1. تجزیه‌وتحلیل عملیات آزادسازی سوسنگرد مبتنی بر اصول جنگ

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 5-34

علیرضا نریمانی؛ محمد صادق سنایی زاده


4. نانو تکنولوژی نظامی

دوره 2، شماره 4، بهار 1399، صفحه 5-38

روح اله عبداللهی؛ مهدی ابراهیمیان؛ نیما رستمی


5. ضرورت ایجاد و توسعه MSDI در نیروهای مسلح

دوره 2، شماره 5، تابستان 1399، صفحه 5-19

مهدی کیخائی؛ عبدالله جلالی نسب


6. رویکرد دفاعی ایران در مقابله با نبردهای اقتصادی آینده

دوره 2، شماره 6، پاییز 1399، صفحه 5-26

هادی زمانی؛ مسعود سرودی


8. زنجیره بلوکی در فرماندهی و کنترل

دوره 2، شماره 6، پاییز 1399، صفحه 27-52

مهدی دهقانی؛ جواد غریبی


11. تجزیه‌ و تحلیل عملیات بازی دراز مبتنی بر اصول جنگ

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 35-67

پرویز ضیغمی‌نژاد؛ محمدحسین حجتی‌نیا


13. چالش‌های آینده یکپارچه‌سازی پهپاد و اخلال‌گر

دوره 2، شماره 6، پاییز 1399، صفحه 53-70

امید شریفی تهرانی؛ علیرضا صادقی؛ سیدمحمد علوی


14. عصر اطلاعات، عصر نوینی از نبرد

دوره 2، شماره 5، تابستان 1399، صفحه 54-72

عزیز الله محبی گرگری


17. کاربرد‌های جنگ رسانه‌های اجتماعی در عملیات نظامی

دوره 2، شماره 4، بهار 1399، صفحه 58-71

ندا انعامی؛ محمدرضا کریمی قهروی


18. بررسی عوامل موفقیت در عملیات ثامن‌الائمه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 68-99

داود آذر؛ محمد آزاد بیانی


19. فرهنگ، نبرد نوینی در عملیات روانی و قدرت نرم دشمن

دوره 2، شماره 6، پاییز 1399، صفحه 71-99

عزیز الله محبی گرگری


20. سناریوهای پیش رو بحران سوریه

دوره 2، شماره 4، بهار 1399، صفحه 72-104

حسین عباسی؛ محمد شعبانی فرد؛ عباسعلی سلمانی


22. بررسی تهدیدهای به‌کارگیری اینترنت اشیاء در محیط‌های نظامی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 85-106

رسول رمضانی دهقی؛ محمدرضا موحدی صفت


23. تب بازگرد در سربازان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 97-106

فائزه هومن صدر؛ محمد سلیمانی؛ کیوان مجیدزاده اردبیلی


24. تجزیه‌وتحلیل عملیات طریق‌القدس

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 100-139

حاتم سیفی؛ محمدرضا محمدی تودشکی


25. واکاوی تهدیدات نوین سایبری در نیروهای مسلح

دوره 2، شماره 6، پاییز 1399، صفحه 100-126

علی اصغر بوژمهرانی؛ محمدرضا مهدوی حاجی