تعداد مقالات: 11
1. تجزیه‌وتحلیل عملیات آزادسازی سوسنگرد مبتنی بر اصول جنگ

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 5-34

علیرضا نریمانی؛ محمد صادق سنایی زاده


4. تجزیه‌ و تحلیل عملیات بازی دراز مبتنی بر اصول جنگ

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 35-67

پرویز ضیغمی‌نژاد؛ محمدحسین حجتی‌نیا


6. بررسی عوامل موفقیت در عملیات ثامن‌الائمه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 68-99

داود آذر؛ محمد آزاد بیانی


7. بررسی تهدیدهای به‌کارگیری اینترنت اشیاء در محیط‌های نظامی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 85-106

رسول رمضانی دهقی؛ محمدرضا موحدی صفت


8. تجزیه‌وتحلیل عملیات طریق‌القدس

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 100-139

حاتم سیفی؛ محمدرضا محمدی تودشکی


9. شناسایی و رتبه‌بندی اصول نبردهای نوین

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 107-131

کیومرث حیدری؛ وحید نادری درشوری


10. واکاوی تهدیدات و چالش‌های دفاعی ـ نظامی جنگ‌های آینده

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 132-147

عرفان آهنگری؛ محمد سلطان‌آبادی؛ احمد رضایی


11. تبیین عملیات مطلع الفجر با تأکید بر اصول جنگ

دوره 1، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 140-156

علی رستمی؛ مسعود مطاعی