کلیدواژه‌ها = جنگ‌های آینده
واکاوی تهدیدات و چالش‌های دفاعی ـ نظامی جنگ‌های آینده

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 132-147

عرفان آهنگری؛ محمد سلطان‌آبادی؛ احمد رضایی