کلیدواژه‌ها = جنگ نیابتی
جنگ نیابتی غیردولتی؛ عوامل کلیدی و پیشران‌ها

دوره 3، شماره 11، اسفند 1400، صفحه 5-26

علی فرهادی؛ عزیز نصیرزاده؛ امیر هوشنگ خادم دقیق