کلیدواژه‌ها = تهدید هیبریدی
گونه‌شناسی تهدیدات هیبریدی و کاربست آن با سطوح امنیتِ ج.ا.ایران

دوره 3، شماره 10، آذر 1400، صفحه 63-97

عبدالعلی پورشاسب؛ فتح‌ا... کلانتری