کلیدواژه‌ها = آینده‌پژوهی
سناریوی حفاظت از سامانه های دفاعی و تقابل در برابر سلاح و تجهیزات جنگ الکترونیک آمریکا در افق 1410

دوره 3، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 119-134

محمد جواد قلندری؛ علیرضا صادقی؛ فلاح محمد زاده؛ مهدی جعفری مقدم


جنگ سایبری و ضرورت سربازگیری با رهنمود از اندیشه‌ی مقام معظم رهبری در این عرصه

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 106-124

سید حمیدرضا قریشی؛ هادی آقایی؛ هادی هاشم‌پور حمیدی