نویسنده = عرفان آهنگری
نقش نیروی دریایی در محیط عملیات و جنگ دریایی آینده

دوره 3، شماره 10، آذر 1400، صفحه 127-154

حمیدرامین شایگان؛ حبیب‌الله سیاری؛ محسن رحمانی؛ عرفان آهنگری


دزدی و تروریسم دریایی، تهدیدهای نوین در عرصه بین‌المللی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 39-67

عرفان آهنگری؛ علی سلیمان‌آبادی؛ محمدرضا مهدوی حاجی؛ آرمین حسن زاده


واکاوی تهدیدات و چالش‌های دفاعی ـ نظامی جنگ‌های آینده

دوره 1، شماره 2، آذر 1398، صفحه 132-147

عرفان آهنگری؛ محمد سلطان‌آبادی؛ احمد رضایی