نویسنده = هادی هاشم‌پور حمیدی
جنگ سایبری و ضرورت سربازگیری با رهنمود از اندیشه‌ی مقام معظم رهبری در این عرصه

دوره 2، شماره 7، اسفند 1399، صفحه 106-124

سید حمیدرضا قریشی؛ هادی آقایی؛ هادی هاشم‌پور حمیدی